Podziękowania dla „Dobrego Adresu”

Dziękujemy

Spółdzielni Socjalnej „Dobry Adres” za wsparcie organizacji III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej,

FILOZOFIA W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ,

Refleksja nad wiedzą,

refleksja w działaniu,

6-7 listopada 2015

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu