KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres w Słupcy, ul. S. Batorego 1, 62-400 Słupca
2) inspektorem ochrony danych w Spółdzielnia Socjalnej Dobry Adres w Słupcy jest Pan Sławomir Laskowski email: abi@selcom.pl tel: 509 776 801.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– wypełniania obowiązków prawnych
– realizacji umów zawartych z Spółdzielni Socjalnej w Słupcy
– w pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
– podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółdzielnią Socjalną przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Prezes Spółdzielni Socjalnej

„Dobry Adres”